دارالترجمه رسمی قلم اول, » دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی

دارالترجمه» دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی

earth-world2
دفاتر سازمانهای بین المللی
در این قسمت آدرس دفاتر سازمانهای بین المللی در تهران و همچنین دفاتر وابسته به سازمان ملل متحد در تهران را برای استفاده شما کاربر گرامی فراهم کرده ایم. جهت ترجمه مدارک مربوط به هریک از این مراکز بین المللی به صورت ترجمه رسمی... ادامه

صفحات پیشین