دارالترجمه رسمی قلم اول, » خدمات

دارالترجمهخدمات

به وبسایت دارالترجمه رسمی قلم اول ،یکی از بزرگترین دارالترجمه های ایران خوش آمدید.جهت اطلاعات بیشتر به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی
ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی
– اخذ تایید از قوه قضائیه و وزارت امورخارجه
– ترجمه غیررسمی کلیه متون تخصصی
ترجمه متون به کلیه زبانهای روز دنیا
ترجمه انواع کتب در کلیه رشته ها و گرایش ها و آماده سازی آن برای انتشار
– برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان انگلیسی
– ارائه معرفی نامه جهت نیروی انتظامی جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و سجل کیفری
– انجام امور سفارت های سایر کشورها در تهران
– گرفتن وقت اینترنتی از سفارتها برای مصاحبه و اخذ ویزا و تحویل مدارک جهت ویزا و امور مربوطه دیگر و…………………….

دارالترجمه آلمانی دارالترجمه آشپزخانه صنعتی دکوراسیون داخلی