دارالترجمه رسمی قلم اول, » نتایج جست‌وجوی » مترجم قوه قضاییه

دارالترجمهنتایج جستجوی مترجم قوه قضاییه

مترجم رسمی قوه قضائیه
مترجم رسمی
مترجمی رسمی دادگستری (یا قوه قضاییه) شغلی است که به واسطه آن فرد مترجم واجد شرایطی شناخته شده که میتواند مدارک و اسناد را ترجمه کرده و مهر و امضا نماید. مترجمین رسمی بعد از گذراندن مراحل آزمون کتبی، مصاحبه علمی، تایید شدن از... ادامه

صفحات پیشین