دارالترجمه رسمی قلم اول, » خدمات

دارالترجمه

فروش ملک در تهران مسکن اجاره ملک در شریعتی املاک تهران


خدمات

به وبسایت دارالترجمه رسمی قلم اول ،یکی از بزرگترین دارالترجمه های ایران خوش آمدید.جهت اطلاعات بیشتر به بخش تماس با ما مراجعه فرمایید.

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک اشخاص حقوقی
ترجمه رسمی کلیه مدارک و اسناد اشخاص حقیقی
– اخذ تایید از قوه قضائیه و وزارت امورخارجه
– ترجمه غیررسمی کلیه متون تخصصی
ترجمه متون به کلیه زبانهای روز دنیا
ترجمه انواع کتب در کلیه رشته ها و گرایش ها و آماده سازی آن برای انتشار
– برابر اصل نمودن مدارک و اسناد صادره به زبان انگلیسی
– ارائه معرفی نامه جهت نیروی انتظامی جهت دریافت گواهی عدم سوء پیشینه و سجل کیفری
– انجام امور سفارت های سایر کشورها در تهران
– گرفتن وقت اینترنتی از سفارتها برای مصاحبه و اخذ ویزا و تحویل مدارک جهت ویزا و امور مربوطه دیگر و…………………….

دارالترجمه آلمانی دارالترجمه آشپزخانه صنعتی دکوراسیون داخلی